A

Alternatywny lot - w przypadku, w którym Twój lot zostanie odwołany, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić Ci bilety na nowe połączenie, które nosi nazwę lotu alternatywnego. Jeżeli jednak termin rejsu Ci nie odpowiada, możesz z niego zrezygnować, a przewoźnik powinien zwrócić Ci pieniądze za pierwotnie zakupiony bilet.
 

 

B

Bagaż podręczny - podróżując samolotem możesz zabrać ze sobą na pokład niewielki bagaż, który będziesz mieć “pod ręką”. Każda linia lotnicza ma własne wymagania dotyczące jego wymiarów, a także przedmiotów, które możesz do niego spakować. Warto więc przed każdym lotem zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi bagażu podręcznego.


Bagaż rejestrowany - jeżeli wybierasz się w dłuższą podróż lub potrzebujesz zabrać ze sobą większą liczbę rzeczy, warto jest dokupić bagaż rejestrowany. Nadaje się go bezpośrednio przed lotem i jest on przewożony w luku bagażowym. Każda linia lotnicza ma własne wymagania dotyczące jego wymiarów i wagi, z którymi należy się zapoznać.


 

C

Czarter - loty czarterowe są to połączenia organizowane przez linie lotnicze we współpracy z biurami podróży. Najczęściej odbywają się w miesiącach wakacyjnych, czyli w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Bilety na lot czarterowy mogą zakupić także klienci indywidualni. W sytuacji, w której Twój lot czarterowy zostanie odwołany lub opóźniony, możesz domagać się odszkodowania.


 

D

Długość opóźnienia - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004, aby móc domagać się odszkodowania od linii lotniczych, opóźnienie lotu musi wynosić minimum 3 godziny. Istotny jest fakt, że za długość opóźnienia uznaje się opóźnienie w dotarciu do miejsca docelowego. 

 

 

F

Formularz zgłoszenia szkody - jeżeli przytrafił Ci się odwołany lub opóźniony lot, zgłoś się do nas, a my zawalczymy o Twoje prawa! Wystarczy, że uzupełnisz dostępny na naszej stronie formularz zgłoszenia szkody. Do jego wypełnienia będziesz potrzebować jednego z dokumentów: biletu, karty pokładowej lub internetowego potwierdzenia rezerwacji lotu. 
 

 

K

Konwencja Montrealska - jest to dokument uchwalony 28 maja 1999 r. Konwencja Montrealska reguluje niektóre zasady dotyczące przewozu lotniczego, w tym te dotyczące utraty bagażu, a także obowiązków linii lotniczych w momencie odwołania lub opóźnienia lotu.
 

Koszty dodatkowe - w sytuacji, w której przytrafi Ci się opóźniony lub odwołany lot, linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia Ci odpowiedniej opieki. Obejmuje ona m.in. dostarczenie napojów oraz posiłków dla pasażerów czekających na lotnisku, zorganizowanie lotu alternatywnego oraz transportu i zakwaterowania na czas oczekiwania na rejs. Jeśli jednak przewoźnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków, wówczas możesz domagać się zwrotu za poniesione wydatki - tzw. koszty dodatkowe. W tym celu zachowaj wszystkie paragony i faktury stanowiące dowód poniesionych kosztów.


Kod IATA - jest to trzyliterowy kod identyfikacyjny nadawany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych do oznaczania portów lotniczych na całym świecie.
 

 

L

Lot bezpośredni - jeśli Twój lot przebiega z portu lotniczego A do portu lotniczego B i nie zmienia swojego numeru podczas całej podróży to nazywamy go lotem bezpośrednim.
 

Loty łączone - o lotach łączonych mówimy w przypadku rezerwacji, która obejmuje więcej niż jeden lot. Rezerwacja ta może być wydana bezpośrednio przez przewoźnika lotniczego bądź przez pośrednika sprzedaży (np. biuro podróży czy wyszukiwarkę lotów) pod jednym numerem.


 

N

Nadzwyczajne okoliczności - istnieją przypadki, w których dochodzenie odszkodowania od linii lotniczych nie będzie możliwe. Zdarza się to w sytuacji, w której zakłócenie lotu wynikało z czynników, którym przewoźnik lotniczy nie był w stanie zapobiec. Do okoliczności nadzwyczajnych zaliczamy m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne, trudną sytuację polityczną, strajk pracowników lotniska, a także niektóre usterki techniczne samolotu.

 

 

O

Odwołany lot - w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 261/2004 za odwołany lot uznajemy sytuację, w której o odwołaniu rejsu pasażerowie dowiadują się na krócej niż 14 dni przed planowaną datą lotu i jest ono bezpośrednią winą przewoźnika lotniczego.

 

Odszkodowanie za lot - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 w sytuacji, w której Twój lot zostanie odwołany lub opóźniony z winy przewoźnika, przysługuje Ci odszkodowanie za lot. W zależności od dystansu rejsu możesz uzyskać od 250 € do 600 € na każdego pasażera.

 

Opóźniony lot - w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 261/2004, aby lot uznać za opóźniony, samolot musi dotrzeć do portu docelowego z minimum 3-godzinnym opóźnieniem. Dodatkowo dane opóźnienie musi być bezpośrednią konsekwencją zaniedbań dokonanych przez przewoźnika lotniczego.
 

Overbooking - jest to praktyka najczęściej stosowana przez tanie linie lotnicze, które mają świadomość, że część pasażerów, którzy opłacili bilety na podróż, ostatecznie nie stawi się w hali odlotów. W związku z tym, aby utrzymać koszt podróży samolotem na stosunkowo niskim poziomie i uniknąć pustych miejsc w samolocie, linie lotnicze sprzedają większą liczbę biletów, niż jest faktycznie dostępnych. 

W sytuacji, w której przewoźnik odmówi Ci wejścia na pokład samolotu z powodu overbookingu, możesz domagać się odszkodowania za lot.P

Pełnomocnictwo - jest to dokument, który pozwala nam w Twoim imieniu zgłosić szkodę do przewoźnika i domagać się Twoich praw.
 

Prawa pasażera - zgodnie z obowiązującym prawem europejskim pasażerowie lotniczy są chronieni jeśli lot rozpoczyna się na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii. Jeśli więc przytrafił Ci się odwołany, opóźniony lot lub odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu, możesz domagać się odszkodowania. Co więcej, przewoźnicy lotniczy mają obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach. Rzadko jednak wywiązują się z tego obowiązku.
 

Prawo do odszkodowania - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 prawo do odszkodowania za lot przysługuje Ci w sytuacji, w której Twój rejs został odwołany, opóźniony lub odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu overbookingu. 
 

Prowizja AirCashBack - w naszej działalności kierujemy się zasadą “no win, no fee”. Oznacza to, że wynagrodzenie przysługuje nam jedynie w sytuacji pozytywnego zakończenia sprawy i uzyskania Twojego odszkodowania. Pobieramy wtedy prowizję w wysokości 25% brutto jego wartości (w razie gdy szkodę udaje się zlikwidować polubownie), albo 39% brutto (jeśli dochodzenie odszkodowania wymagało skierowania sprawy do sądu).
 

Przyczyny odwołania lotu - są to okoliczności, które doprowadziły do tego, że samolot nie był w stanie w zaplanowanym terminie opuścić płyty lotniska. Odwołanie lotu może być spowodowane zarówno okolicznościami nadzwyczajnymi, na które przewoźnik lotniczy zwyczajnie nie miał wpływu, jak i zaniedbaniami dokonanymi bezpośrednio przez linie lotnicze.
 

Przyspieszony lot - zgodnie z wyrokiem TSUE z 21 grudnia 2021 r. lot, który rozpocznie się z ponad godzinnym przyspieszeniem możemy uznać za odwołany. Wyjątkiem jest sytuacja, w której o przyspieszeniu lotu przewoźnik poinformuje pasażerów minimum 14 dni przed planowaną datą wylotu. Wówczas nie będzie przysługiwać im odszkodowanie.


R

Rozporządzenie (WE) 261/2004 - prawa pasażerów, a także zasady dochodzenia odszkodowania w przypadku odwołania, opóźnienia lotu lub odmowy wejścia na pokład są regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Dane Rozporządzenie jest podstawą prawną usług świadczonych przez AirCashBack.

 

S

Siatka połączeń - to inaczej rozkład lotów oferowanych przez przewoźnika w danym sezonie.


T
TSUE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - decyzje tego organu bardzo często wpływają na zmiany dotyczące praw pasażera.


U

Umowa z AirCashBack - na czas potrzebny do całkowitego wyegzekwowania należnych Ci świadczeń zostaje zawarta umowa z AirCashBack. Zgodnie z nią zobowiązujemy się do podjęcia czynności względem przewoźnika, wystosowania wezwania do zapłaty, a jeśli jest to konieczne do wszczęcia postępowania sądowego, aby móc dochodzić Twoich praw.
 

Ugoda z przewoźnikiem - zawierana jest zwykle kiedy toczy się już postępowanie sądowe albo kiedy chcemy rozliczyć się z większej ilości spraw w ramach jednych rozmów pomiędzy pełnomocnikiem pasażera, a linią lotniczą. Ugoda polega na czynieniu wzajemnych ustępstw w celu zapobieżenia powstania sporu sądowego bądź też w celu jego zakończenia bez ingerencji sądu.


W

Wysokość odszkodowania - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 kwota odszkodowania za lot jest zależna od odległości dzielącej lotnisko początkowe i lotnisko docelowe. W zależności od dystansu lotu możesz zatem uzyskać:
 

  • €250 na pasażera za loty na dystansie do 1500 km,
  • €400 na pasażera za loty na dystansie od 1500 km w obrębie UE,
  • €400 na pasażera za loty na dystansie od 1500 km do 3500 km,
  • €600 na pasażera za loty na dystansie powyżej 3500 km.


Współpasażer - jest to dowolny pasażer, który podróżował tym samym samolotem z osobą, która zgłasza do nas swoje roszczenie. Może to być członek rodziny lub każda inna osoba będąca pasażerem feralnego lotu. Co ważne, w ramach jednego formularza możliwe jest zgłoszenie roszczeń dla wszystkich podróżujących wraz z Tobą współpasażerów.


Z

Zgłoszenie szkody - jeśli przytrafił Ci się opóźniony, odwołany, przyspieszony lot lub odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu overbookingu, możesz domagać się odszkodowania od przewoźnika. W tym celu konieczne jest zgłoszenie szkody. Możesz zgłosić ją bezpośrednio do linii lotniczych lub skorzystać z naszej pomocy. Warto bowiem mieć na względzie fakt, iż przewoźnicy w bardzo niewielu przypadkach pozytywnie rozpatrują roszczenia Klientów indywidualnych.