FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania

light

Czym jest AirCashBack?

AirCashBack jest firmą specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych. Nasz zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie i gruntowną znajomość procedur i uwarunkowań prawnych mających zastosowanie  zarówno na rynku lokalnym, jak i europejskim. Dzięki temu obdarzając nas swoim zaufaniem masz gwarancję korzystania z usługi najwyższej jakości.

Kiedy AirCashBack może pomóc mi w uzyskaniu odszkodowania za lot?

Jeżeli Twój lot był opóźniony o ponad trzy godziny, został odwołany lub też spotkałeś się z odmową wejścia na pokład samolotu, a winnym zaistniałej sytuacji była linia lotnicza (a nie np. warunki pogodowe), z bardzo dużym prawdopodobieństwem należy Ci się odszkodowanie. Nie ma tu znaczenia czy było to zwykłe połączenie, czy wakacyjny lot czarterowy. Odszkodowanie należy się także w przypadku lotu służbowego opłaconego przez pracodawcę.

Jakiej wysokości odszkodowanie może mi się należeć?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego, w zależności od odległości dzielącej lotnisko wylotu od lotniska docelowego, odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot wynosi aż 250, 400, lub nawet 600 Euro dla każdego z pasażerów!

Co istotne, odszkodowanie należy się pasażerowi również wtedy, gdy linia lotnicza wywiązała się z obowiązku zapewnienia pasażerowi opieki (telefon, napoje, posiłek, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania).

 

Dlaczego miałbym korzystać z pomocy AirCashBack?

Bo szkoda Twojego czasu i nerwów na całą tę papierkową robotę i samodzielne szukanie sprawiedliwości. Przede wszystkim jednak chodzi o znaczące zwiększenie Twoich szans na uzyskanie odszkodowania!

Niestety, procedura dochodzenia odszkodowania za lot bywa skomplikowana i czasochłonna. Linie lotnicze niechętnie godzą się na straty finansowe związane z wypłatami rekompensat i najczęściej chwytają się wszelkich możliwych sposobów, by takiej konieczności uniknąć.  Niejednokrotnie jednym możliwym sposobem na uzyskanie odszkodowania jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd lub właściwy organ administracyjny. Przeciętnemu pasażerowi brakuje czasu, determinacji i wiedzy prawnej potrzebnej by skutecznie przeciwstawić się przeszkolonym profesjonalistom zatrudnianym przez linie. Przy takim układzie sił szanse na sukces są znikome. Właśnie dlatego lepiej zaufać w tym względzie specjalistom AirCashBack.

Jakie opłaty pobiera AirCashBack?

Współpraca z AirCashBack nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Również w przypadku ewentualnego sporu sądowego z linią lotniczą to AirCashBack bierze na siebie całe ryzyko i pokrywa wszelkie koszty sądowe. W przypadku ewentualnego niepowodzenia nigdy nie dochodzimy od Ciebie zwrotu poniesionych nakładów.

Prawo do wynagrodzenia nabywamy dopiero w momencie uzyskania przez Ciebie odszkodowania za lot. Pobieramy wtedy prowizję w wysokości jedynie 20.33 % jego wartości (plus VAT). Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do niektórych z naszych konkurentów nie powiększamy wysokości prowizji w przypadku, gdy dochodzenie odszkodowania wymagało od nas skierowania Twojej sprawy na drogę sądową.

                                                                           

Tabela odszkodowań i prowizji

 

długość lotu

poniżej 1500 km

(np. Berlin – Paryż)

1500 – 3500 km

(np. Praga – Kair)

powyżej 3500 km

(np. Londyn – Nowy Jork)

 

należne odszkodowanie

€ 250

€ 400

€ 600

 

nasza prowizja (tylko 20,33% + VAT)

€ 62,50

€ 100

€ 150

 

otrzymujesz

€ 187,50

€ 300

€ 450

 

czyli aż około

800 zł

1250 zł

1900 zł

 

Za KAŻDEGO z pasażerów!

Jak zawrzeć umowę z AirCashBack?

Wystarczy, że wypełnisz formularz dostępny na stronie głównej, a następnie wyślesz do nas mailem podpisany skan pełnomocnictwa (jest ono gotowe do pobrania i wydruku bezpośrednio po wypełnieniu formularza). Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem z AirCashBack umowy o dochodzenie odszkodowania za lot.

Czy mogę zawrzeć umowę z AirCashBack w imieniu osoby trzeciej?

Tak, o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot możesz się ubiegać również w imieniu innych osób, dla których była dokonana rezerwacja – pod warunkiem, że osoby te wyraziły na to zgodę. Każda z tych osób będzie musiała wypełnić, podpisać i dostarczyć nam skan pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej.

Jakie kroki podejmie AirCashBack po zawarciu ze mną umowy?

Bezpośrednio po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem. Następnie dokonamy drobiazgowej analizy Twojego zgłoszenia i – jeśli będzie taka konieczność – skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji danych lub uzyskania dodatkowych informacji. Po zakończeniu weryfikacji i po otrzymaniu skanu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, będziemy mogli natychmiast rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania za Twój opóźniony lub odwołany lot.

Po jego zakończeniu skontaktujemy się z Tobą ponownie, aby poinformować Cię o jego rezultacie. Następnie Twoje odszkodowanie, pomniejszone o naszą prowizję, zostanie przelane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. W razie gdyby w toku postępowania nowe okoliczności w sprawie wykazały, że odszkodowanie za lot jednak Ci nie przysługuje, zostaniesz przez nas o tym od razu poinformowany.

Otrzymałem zniżkę na prowizję. Gdzie mam podać hasło, które mnie do niej uprawnia?

Jeżeli dowiedziałeś się o AirCashBack z lektury jednej ze współpracujących z nami stron internetowych, blogów lub fanpage'ów, masz szansę stać się beneficjentem zniżki na świadczoną przez nas usługę. Aby tak się stało pamiętaj, by w trakcie zgłaszania szkody w naszym formularzu wskazać w odpowiednim miejscu (pozycja: "Jak trafiłeś do AirCashBack?") skąd uzyskałeś informację o naszej firmie.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?

W celu ubiegania się o odszkodowanie lotnicze za naszym pośrednictwem należy wypełnić zamieszczony w formie elektronicznej formularz zgłoszenia szkody oraz załączyć do niego:

  • pełnomocnictwo,
  •  oświadczenie (oba dokumenty są dostępne w formularzu zgłoszenia szkody),
  • kopię dokumentu podróży (bilet, karta pokładowa lub umowa z biurem podróży),
  • oraz (jeśli dotyczy) akt urodzenia niepełnoletniego pasażera.

 

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

AirCashBack przyjmuje do prowadzenia sprawy do 3 lat od momentu wystąpienia zdarzenia (tj. opóźniony samolot, odwołany lot lub odmowa wejścia na pokład). Ze względu na ograniczenie terminu przedawnienia roszczeń, które wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego RP z dnia 17 marca 2017, prosimy jednak naszych Klientów o możliwie szybkie zgłaszanie nam swoich roszczeń o odszkodowania lotnicze. Wspomniane orzeczenie skraca bowiem możliwość likwidacji tej kategorii szkód na drodze sądowej do 1 roku od zdarzenia.

Jakie opłaty pobieracie? Czy jeśli sprawa trafi do sądu, będę musiał/a za to płacić?

Działamy w oparciu o success fee. Tylko jeśli została wypłacona rekompensata za lot, przysługuje nam wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25 % brutto. AirCashBack pokrywa wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy na drodze sądowej lub administracyjnej, w tym koszty ewentualnej przegranej.

 

Wypełniłem/am już formularz zgłoszenia szkody. Dlaczego go nie macie?

Zbyt długotrwałe wypełnianie formularza on-line lub niepoprawne dodanie załączników może być przyczyną niezapisania się dokumentu w naszym systemie. W razie gdyby problem w zgłoszeniu szkody ponowił się, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Dlaczego tak długo czeka się na skierowanie sprawy do sądu/ULC?

Po upływie terminu odpowiedzi na wysłane do przewoźnika wezwanie do zapłaty rekomensaty za odwołany lot, Twoje dokumenty są ponownie kompletowane i kierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. Proces ten wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów, co niejednokrotnie wydłuża czas skierowania sprawy do sądu / ULC.

 

Dlaczego nie otrzymałem/am jeszcze odszkodowania, skoro mój współpasażer już je dostał?

Każda likwidowana przez nas szkoda prowadzona i rozpatrywana jest przez organy orzekające indywidualnie. W związku z tym rozstrzygnięcia i wypłata należnych naszym Klientom środków często następują w różnych terminach. Również indywidualnie wypłacane jest przyznane odszkodowanie lotnicze.

 

Dlaczego prosicie o numer konta każdego z osobna? Przecież zgłosiliśmy się do Was całą rodziną.

Każda likwidowana przez nas szkoda prowadzona i rozpatrywana jest przez organy orzekające indywidualnie. W związku z tym rozstrzygnięcia i wypłata należnych naszym Klientom środków często następują w różnych terminach.

Ile potrwa dochodzenie mojego odszkodowania? Jakie są etapy tego procesu?

Dochodzenie, którego celem jest odszkodowanie za lot, rozpoczynamy weryfikacją otrzymanych od Klienta dokumentów. Następnie wysyłamy do przewoźnika odpowiednio zredagowane wezwania do zapłaty. W razie braku odpowiedzi ze strony przewoźnika lub udzielenia przez niego nieuzasadnionej odpowiedzi odmownej kierujemy sprawę do sądu lub do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oba rodzaje postępowań trwają zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy – z przyczyn od nas niezależnych mogą one jednak ulec wydłużeniu.

W jakiej kwocie / walucie otrzymam odszkodowanie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu świadczonych przez nas usług, niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostanie przez przewoźnika świadczenie, Klienci AirCashBack otrzymują od nas odszkodowanie lotnicze wypłacone w polskich złotych (PLN).

Aby dowiedzieć się jaka kwota odszkodowania (przed jego przeliczeniem na PLN) zostanie Ci wypłacona, zobacz odpowiedź na pytanie: „Jakie opłaty pobiera AirCashBack?”.

 

Loader AirCashBack