FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

light

Czym jest AirCashBack?

AirCashBack jest firmą specjalizującą się w likwidacji szkód ponoszonych przez pasażerów linii lotniczych. Nasz wykwalifikowany zespół, gruntowna znajomość rynku odszkodowań oraz duże doświadczenie, stanowią dla wszystkich, którzy nam zaufali gwarancję korzystania z usług najwyższej jakości.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy czytać dalej :)

Kiedy i w jaki sposób AirCashBack może pomóc mi w uzyskaniu odszkodowania?

Jeżeli Twój lot był opóźniony, został odwołany lub też spotkałeś się z odmową wejścia na pokład samolotu, istnieje duża szansa, że będziesz mógł ubiegać się z tego tytułu o wypłatę odszkodowania przez przewoźnika. Niestety, procedura likwidacji szkód lotniczych jest skomplikowana i bardzo czasochłonna, nieodłącznie wiążąc się z dużą ilością tzw. „papierkowej roboty”. Większość poszkodowanych pasażerów jest zniechęcona ogromem pracy czekającym ich w procesie ubiegania się o odszkodowanie (często odgrywa tutaj również rolę brak potrzebnej w takich wypadkach wiedzy prawniczej). W efekcie osoby uprawnione do odszkodowania często rezygnują przedwcześnie ze swego roszczenia. Nierzadko są one po prostu pozbawione świadomości przysługujących im uprawnień.

AirCashBack jako firma wyspecjalizowana w likwidacji szkód pasażerskich oferuje  profesjonalną pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań. Powierzając nam prowadzenie swojej sprawy, poszkodowany całkowicie zdejmuje z siebie ciężar pracy idącej w parze z procesem likwidacji szkody.

Jakie opłaty pobiera AirCashBack?

Współpraca z AirCashBack nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Dodatkowo, w przypadku ewentualnego sporu sądowego, AirCashBack pokrywa wszelkie opłaty sądowe za poszkodowanych pasażerów. Nasze wynagrodzenie pojawia się dopiero w momencie uzyskania odszkodowania dla pasażera – pobieramy wtedy prowizję w wysokości 25% brutto wartości odszkodowania.                           
Współpraca z nami nie rodzi dla Państwa żadnego ryzyka. W przypadku ewentualnego niepowodzenia roszczenia nie dochodzimy od Państwa zwrotu poniesionych kosztów.

 

Tabela opłat prowizyjnych:

długość lotu

poniżej 1500 km

(np. Berlin – Paryż)

1500 – 3500 km

(np. Praga – Kair)

powyżej 3500 km

(np. Londyn – Nowy Jork)

 

należne odszkodowanie

€ 250

€ 400

€ 600

 

prowizja AirCashBack (25%)

€ 62,50

€ 100

€ 150

 

klient otrzymuje

€ 187,50

€ 300

€ 450

Jak zawrzeć umowę z AirCashBack?

W celu zawarcia umowy, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie głównej. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy z AirCashBack. Następnie, aby umożliwić nam rozpoczęcie dochodzenia odszkodowania, należy wysłać do nas mailem podpisany skan pełnomocnictwa (jest ono gotowe do pobrania i wydruku bezpośrednio po wypełnieniu formularza).

Jakich dokumentów potrzebuję, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?

W celu ubiegania się za naszym pośrednictwem o odszkodowanie, należy:

- wypełnić w formie elektronicznej formularz zgłoszenia szkody;

- załączyć pełnomocnictwo, oświadczenie (oba dokumenty są dostępne w formularzu zgłoszenia szkody), kopię dokumentu podróży (bilet, karta pokładowa lub umowa z biurem podróży) oraz (jeśli dotyczy) akt urodzenia pasażera niepełnoletniego.

 

Czy mogę zawrzeć umowę z AirCashBack w imieniu osoby trzeciej?

Tak, roszczenie można złożyć w imieniu osób, dla których była dokonana rezerwacja lotu – pod warunkiem, że osoby te wyrażają na to zgodę. Tym niemniej, każda z tych osób będzie musiała wypełnić, podpisać i dostarczyć nam skan pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

AirCashBack przyjmuje do prowadzenia sprawy do 3 lat od momentu wystąpienia zdarzenia (tj. opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład), jednak ze względu na ograniczenie terminu przedawnienia roszczeń, wynikające z orzeczenia Sądu Najwyższego RP z dnia 17 marca 2017 (skracającego możliwość likwidacji tej kategorii szkód na drodze sądowej do 1 roku od zdarzenia) prosimy naszych potencjalnych Klientów o możliwie niezwłoczne zgłaszanie nam ich roszczeń bez niepotrzebnej zwłoki.

Jakie kroki podejmie AirCashBack po zawarciu ze mną umowy?

Bezpośrednio po zgłoszeniu szkody, otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem wpłynięcia roszczenia. Następnie dokonamy drobiazgowej analizy Twojego zgłoszenia i - jeśli będzie taka konieczność - skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji danych lub uzyskania dodatkowych informacji. Po zakończeniu weryfikacji roszczenia, przystąpimy do procesu likwidacji szkody. 
Po skutecznym zakończeniu postępowania, skontaktujemy się z Tobą ponownie, aby poinformować o wysokości uzyskanej rekompensaty. Wreszcie, Twoje odszkodowanie, pomniejszone o naszą prowizję, zostanie przelane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Oczywiście, w razie gdyby w toku postępowania nowe okoliczności w sprawie wykazały, że odszkodowanie Ci nie przysługuje, zostaniesz przez nas o tym natychmiast poinformowany.                 

Jakie opłaty pobieracie? Czy jeśli sprawa trafi do sądu, będę musiał/a za to płacić?

Działamy w oparciu o success fee. Po odnotowaniu wpłaty odszkodowania przysługuje nam wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25 % brutto. AirCashBack pokrywa wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy na drodze sądowej lub administracyjnej, w tym koszty ewentualnej przegranej.

 

Wypełniłem/am już formularz zgłoszenia szkody. Dlaczego go nie macie?

Zbyt długotrwałe wypełnianie formularza on-line lub niepoprawne dodanie załączników może być przyczyną niezapisania się formularza w naszym systemie. W razie gdyby problem w zgłoszeniu szkody ponowił się, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Dlaczego tak długo czeka się na skierowanie sprawy do sądu/ULC?

Po upływie terminu odpowiedzi na wysłane do przewoźnika wezwanie do zapłaty, Twoje dokumenty są ponownie kompletowane i kierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. Proces ten wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów, co niejednokrotnie wydłuża czas skierowania sprawy do sądu / ULC.

 

Dlaczego nie otrzymałem/am jeszcze odszkodowania, skoro mój współpasażer już je dostał?

Każda likwidowana przez nas szkoda prowadzona i rozpatrywana jest przez organy orzekające indywidualnie. W związku z tym rozstrzygnięcia i wypłata należnych naszym Klientom środków często następują w różnych terminach.

 

Dlaczego prosicie o numer konta każdego z osobna? Przecież zgłosiliśmy się do Was całą rodziną.

Każda likwidowana przez nas szkoda prowadzona i rozpatrywana jest przez organy orzekające indywidualnie. W związku z tym rozstrzygnięcia i wypłata należnych naszym Klientom środków często następują w różnych terminach.

Ile potrwa dochodzenie mojego odszkodowania? Jakie są etapy tego procesu?

Dochodzenie odszkodowania rozpoczynamy weryfikacją otrzymanych od Klienta dokumentów. Następnie wysyłamy do przewoźnika odpowiednio zredagowane wezwania do zapłaty. W razie braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty ze strony przewoźnika lub udzielenia przezeń nieuzasadnionej odpowiedzi odmownej, kierujemy sprawę do Sądu lub do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oba rodzaje postępowań trwają zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy - z przyczyn od nas niezależnych mogą one jednak ulec wydłużeniu.

W jakiej kwocie / walucie otrzymam odszkodowanie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu świadczonych przez nas usług, niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostanie przez przewoźnika świadczenie, Klienci AirCashBack otrzymują od nas odszkodowanie wyrażone w polskich złotych (PLN).

Aby dowiedzieć się jaka kwota odszkodowania (przed jego przeliczeniem na PLN) zostanie Ci wypłacona, zobacz odpowiedź na pytanie: „Jakie opłaty pobiera AirCashBack?”.

 

Ponoć dostałem zniżkę. Gdzie podać hasło, które mnie do niej uprawnia?

Jeżeli dowiedziałeś się o AirCashBack z lektury jednej ze współpracujących z nami stron internetowych, blogów lub fan page'y, masz szansę stać się beneficjentem promocji zniżkowych na świadczone przez nas usługi. Aby tak się stało, zgłaszając szkodę w naszym formularzu, pamiętaj aby w odpowiednim miejscu (pozycja: "Jak trafiłeś do AirCashBack?") wskazać, gdzie uzyskałeś informację o naszej firmie.

Loader AirCashBack