Powrót do listy wpisów
Rozporządzenie EU 261/2004 - czym jest i co oznacza dla pasażerów lotniczych?
4 min czytania

Rozporządzenie EU 261/2004 - czym jest i co oznacza dla pasażerów lotniczych?

Autor: AirCashBack 09-04-2024

Odwołany lub opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania w sytuacji, w której zostaną spełnione określone warunki. Zostały one określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

Prawa pasażerów według Rozporządzenia EU261/2004
 

Podstawą prawną umożliwiającą zgłoszenie do obsługującego przewoźnika lotniczego wniosku o odszkodowanie za zakłócenia lotu jest Rozporządzenie EU261/2004, które warunkuje prawa pasażerów lotniczych. Jest to rozporządzenie ustanawiające wspólne zasady odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje w sytuacji, w której zakłócenia lotu nie są spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, a wynikają jedynie z zaniedbań przewoźnika lotniczego. W takiej sytuacji pasażerowie mogą domagać się rekompensaty. Dane rozporządzenie ma zastosowanie dla międzynarodowego przewozu lotniczego.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. uchylające rozporządzenie EWG nr 295 dotyczy każdego unijnego przewoźnika lotniczego. Mówi ono także o sposobach skontaktowania się z wyznaczonym organem krajowym, który stoi na straży praw pasażerów.

W jakich przypadkach przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania?
 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do wypłaty odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu z powodu overbookingu, a także odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Linie lotnicze zobowiązane są bowiem każdorazowo do podjęcia wszelkich racjonalnych środków, aby zrealizować połączenie lotnicze na czas.

Jeżeli jednak samolot dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny, pasażerowie mogą domagać się rekompensaty. Podobnie jeśli lot zostanie odwołany, a przewoźnik nie poinformuje podróżnych o tym fakcie na minimum 14 dni przed planowaną datą wylotu. 

Zakłócenie lotu spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności
 

Według prawa międzynarodowego przewozu lotniczego w przypadku lotów, które zostaną odwołane lub opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika lotniczego, pasażerom nie przysługuje prawo do odszkodowania. Przyczyny zewnętrzne, które zakłócają dany lot to tzw. nadzwyczajne okoliczności.

Czym są nadzwyczajne okoliczności?
 

Nadzwyczajne okoliczności to wszystkie zdarzenia, które uniemożliwiają dotarcie samolotu do miejsca docelowego zgodnie z planem, będące całkowicie niezależne od linii lotniczych. Zaliczamy do nich. m.in. trudne warunki pogodowe, niestabilną sytuację polityczną (np. zamieszki), strajk pracowników obsługi lotniska, a także wszelkie usterki techniczne samolotu, którym przewoźnik lotniczy nie był w stanie zapobiec.

W sytuacji, w której występują nadzwyczajne okoliczności, linie lotnicze zwolnione są z obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów. Ciężar udowodnienia, że odwołanie lotu lub opóźnienie lotu jest wynikiem czynników zewnętrznych spoczywa na przewoźniku. Co więcej, linie lotnicze mają obowiązek informowania pasażerów o przyczynach zakłócenia lotu.

Odszkodowanie za odwołany lot
 

W sytuacji, w której dowiadujemy się, że nasz lot został odwołany, możemy czuć się zdezorientowani. Dlatego tak ważna jest znajomość praw pasażerów. Przewoźnik lotniczy ma obowiązek informowania pasażerów o planowanym odwołaniu lotu nie później niż na 14 dni przed planowanym wylotem.

W przypadku odwołania lotu w późniejszym terminie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdemu pasażerowi należy się odszkodowanie.

Przewoźnicy lotniczy zobowiązani są także do zapewnienia pasażerom biletów na lot alternatywny w najwcześniejszym możliwym terminie. Dodatkowo linie lotnicze powinny zapewnić transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania, jeżeli kolejny lot odbywa się w innym terminie.

Odszkodowanie za opóźniony lot - zakres praw pasażerów
 

Linie lotnicze zobowiązane są do podjęcia wszelkich racjonalnych środków, aby realizować połączenia zgodnie z rozkładem. W przypadku dużego opóźnienia lotów przewoźnik lotniczy także zobligowany jest do wypłaty odszkodowania. Za opóźniony lot uznaje się rejs, w którym samolot dotarł do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny.

Podczas oczekiwania na opóźniony lot, ważne jest ustalenie, że pasażerowie zostali poinformowani o opóźnieniu, a także, że została udzielona im odpowiednia opieka podczas czasu oczekiwania na start samolotu. Pracownicy linii lotniczej powinny umożliwić pasażerom rozmowy telefoniczne w punkcie odpraw pasażerów, a także zapewnić posiłki i napoje.

Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład - overbookingu
 

Rozporządzenie EU261/2004 określa także zasady odszkodowania i pomocy w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład samolotu. Przewoźnik lotniczy może bowiem zastosować zasadę overbookingu i sprzedać więcej biletów na dany lot niż miejsc na pokładzie. W wyniku tego podróżni mogą uzyskać w punkcie przyjęć pasażerów informację, że nie ma dla nich miejsca w samolocie.

W takiej sytuacji również przysługuje im odszkodowanie. Ponadto, linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom bilety na lot alternatywny w najwcześniejszym możliwym terminie. Częstotliwość występowania zjawiska overbookingu zmniejsza się, ale warto mieć na uwadze, że w przypadku odmowy przyjęcia na pokład chroni nas prawo.

Wysokość odszkodowania za lot - Rozporządzenie EU 261/2004
 

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczące lotów uchylające rozporządzenie ewg nr 295, określa także wysokość odszkodowania za zakłócony lot. Kwota rekompensaty uzależniona jest od dystansu, na którym miał odbyć się rejs. Możesz zyskać od 250 do 600 euro.

Jeżeli doświadczyłeś wspomnianych niedogodności i przytrafił Ci się zakłócony lot, zawsze domagaj się swoich praw pasażera. Możesz zgłosić do nas swoje roszczenie, a my w Twoim imieniu zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Wystarczy, że wypełnisz formularz szkody dostępny na naszej stronie internetowej.


Udostępnij znajomym