Polityka prywatności

Dowiedz się jak chronimy dane osobowe naszych klientów

light

Polityka prywatności w Serwisie

 

1. Informacje podawane przez Użytkowników na portalu www.AirCashBack.com, w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez AirCashBack Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: AirCashBack) – jako właściciela portalu i administratora danych – w celu świadczenia przez AirCashBack Usług za pośrednictwem Serwisu.

2. AirCashBack przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

4. Użytkownik udziela AirCashBack wymaganej prawem zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym informacji handlowych AirCashBack oraz jego partnerów.

5. AirCashBack wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.

Loader AirCashBack