Powrót do listy wpisów
Odszkodowanie za opóźniony lot poza Unią Europejską - nowy wyrok TSUE
2 min czytania

Odszkodowanie za opóźniony lot poza Unią Europejską - nowy wyrok TSUE

Autor: AirCashBack 10-05-2022

Przedmiot sprawy

Wyrok dotyczył sprawy pasażera podróżującego z Kiszyniowa do Bangkoku przez Wiedeń. Obydwa loty były objęte jedną rezerwacją i miał je wykonać ten sam przewoźnik. Niestety lot z Kiszyniowa został odwołany na mniej niż 7 dni przed planowaną datą wylotu. Przewoźnik zmienił więc rezerwację pasażera i przeniósł ją na lot ze Stambułu do Bangkoku. Na tym jednak historia się nie kończy, ponieważ lot ze Stambułu uległ opóźnieniu i wspomniany pasażer na miejsce docelowe dotarł z ponad dwugodzinnym opóźnieniem.

W imieniu pasażera zostało wniesione powództwo o odszkodowanie w wysokości 300 euro, jako że przewoźnik nie zaproponował pasażerowi zmiany planu podróży, który pozwoliłby mu dotrzeć na lotnisko docelowe w ciągu 2h po planowanym czasie przylotu początkowo zarezerwowanego łączonego lotu.

Odszkodowanie za lot poza terytorium UE - stanowisko Trybunału

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 261/2004/WE nie ma zastosowania do lotu łączonego objętego jedną rezerwacją, który składa się z dwóch odcinków lotu, obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli zarówno lotnisko odlotu na pierwszym odcinku podróży, jak i lotnisko przylotu na jej końcowym etapie są położone w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a jedynie lotnisko przesiadki jest położone na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Norwegii, Islandii i Szwajcarii - w wypadku startu lub lądowania na terytorium jednego z tych trzech państw rozporządzenie będzie miało zastosowanie).

Wyrok rozstrzyga wątpliwości dotyczące łączonych lotów poza terytorium UE. Podsumowując, jeżeli wyłącznie lotnisko, na którym miała mieć miejsce Twoja przesiadka znajduje się w kraju członkowskim UE, a port wylotu i przylotu są poza terenem Unii Europejskiej, z wyjątkiem, o którym mowa powyżej dla trzech krajów stowarzyszonych z UE, nie możesz ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.

Jeżeli jednak Twój lot był opóźniony lub odwołany z powodu przyczyn, które uprawniają Cię do otrzymania odszkodowania, kliknij w poniższy przycisk i sprawdź, ile możesz otrzymać!


Udostępnij znajomym