Politica privind confidențialitatea

Află cum protejăm datele personale ale clienților noștri

light

 

Politica privind confidențialitatea

 

1. Informațiile prezentate de către Utilizatori în portalul www.AirCashBack.com, incluzând informațiile care au caracter de date personale care sunt prelucrate de către AirCashBack Poland Sp. z o.o. (în continuare: AirCashBack) – ca proprietar al portalului și administrator de date – în scopul prestării de către AirCashBack a Serviciilor prin inetrmediul Service-ului.

2. AirCashBack prelucrează informații privind Utilizatorii, incluzând aici datele cu caracter de date personale, cu respectarea normelor legale în vigoare în acest domeniu, în special conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pracum și legii privind protecția datelor personale din data de  10 mai 2018 (M.O. din 2018, poz. 1000 cu modificările ulterioare) precum și legii din data de 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică (M.O. din 2002, Nr. 144, poz. 1204 cu modificările ulterioare), aplicând sistemelor de protecție cerute de lege.

3. Fiecare utilizator are dreptul de acces la conținutul datelor sale personale, dreptul de corectare a acestora, de completare, dreptul de a cere oprirea prelucrării lor precum și de ștergere a acestora. În situația ștergerii datelor care condiționează utilizarea Service-ului sau  Serviciilor prestate prin intermediul acestuia, Utilizatorul va pierde posibilitatea de  a se folosi de ele.

4. Utiliztorul acordă AirCashBack acordul cerut de lege privind prelucrarea datelor în scopuri de marketing, inclusiv în scopul trimiterii la adresa de e-mail indicată în timpul înregistrării sau altă adresă indicată ulterior informații comerciale ale AirCashBack și partenerilor acestuia.

5. AirCashBack utilizează fișiere tip cookie în scopul colectării de informații legate de utilizarea Service-ului de către Utilizator. Fișierele cookies facilitează identificarea computerului Utilizatorului în scopul asigurării că contul acestuia este utilizat de către persoana care introduce denumirea corectă a utilizatorului și parola alocată contului.

 

Loader AirCashBack