Умови надання послуг для користувачів AirCashBack

Ці Умови та положення визначають правила та умови використання Сервісу та укладання договорів через нього. Будь ласка, уважно прочитайте їх, перш ніж почати користуватися пропонованими нами функціями.

Наші Умови застосовуються незалежно від того, чи є ви Споживачем, чи виступаєте в будь-якій іншій ролі. Наші Умови не виключають і не обмежують жодних прав, які надаються Споживачам відповідно до обов'язкових правових норм.

Наведена нижче інформація може здатися вам дуже детальною, але ми зобов'язані надати її згідно із законом - якщо у вас виникнуть запитання, ми, звичайно, будемо раді допомогти.

Натисніть тут, щоб завантажити PDF-файл

Зміст

I. Загальні положення  1
II. Правила доступу до Веб-сайту та технічні вимоги  2
III. Загальні принципи користування Сайтом та Сервісами  3
IV. Порядок розгляду претензій  4
V. Витрати та збори  5
VI. Права та обов'язки  7
VII. Скарги  8
VIII. Позасудове провадження  9
IX. Ліцензія та авторське право  9
X. Захист персональних даних  10
XI. Право споживача на відмову від договору  10
XII. Зміна умов та положень  11
XIII. Користувачі, які не є споживачами  11
XIV. Прикінцеві положення  12
Додаток 1 - Приклад форми заяви про розірвання договору  12


I. Загальні положення

1.1. Ці Умови використання (далі - "Умови використання") встановлюють правила використання Користувачами веб-сайту, включаючи, зокрема, програмне забезпечення, доступне за адресою www.AirCashBack.com (далі - "Веб-сайт" або "Інтернет-сервіс").

1.2. Власником Веб-сайту є AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Титуса Чалубінського 8, внесена до Національного судового реєстру під номером 0000475344 Окружним судом столиці Варшави у Варшаві, зі статутним капіталом 114 800,00 злотих; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821 (далі - "AirCashBack").

1.3. У розумінні цих Умов Користувачем є будь-яка особа, яка будь-яким чином використовує Веб-сайт або Послуги, а також особа, яка укладає або уклала договір про надання Послуг, та особа, від імені та на користь якої укладено такий договір, а також особа, зазначена в пп. 5.2.2 (далі: "Користувач").

1.4. За допомогою Веб-сайту AirCashBack надає послуги (далі: "Послуги"), що складаються, зокрема, з перевірка відповідності претензії Регламенту ЄС 261/2004 Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року, що встановлює загальні правила компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки рейсів (надалі - "Регламент"), допомога в отриманні виплати компенсації суб'єктом, який зобов'язаний це зробити (надалі - "Зобов'язаний суб'єкт") відповідно до Регламенту.

1.5. Користуючись Сервісом, Користувач погоджується з усіма положеннями Регламенту. Для того, щоб користуватися Сервісом, Користувач повинен мати повну правоздатність, тому, використовуючи Сервіс, Користувач гарантує, що він відповідає цій умові. У випадку, якщо Користувач подає заявку від імені третіх осіб, Користувач несе відповідальність за те, що він належним чином уповноважений представляти їх інтереси.

1.6. AirCashBack залишає за собою право обмежити доступ до окремих Послуг, пропонованих через Веб-сайт, Користувачам, які порушують Умови використання.


II.Правила доступу до Веб-сайту та технічні вимоги 


2.1. Залежно від поточних функціональних можливостей Веб-сайту, AirCashBack може надавати Користувачеві, зокрема, наступні електронні послуги:

a. доступ до форми претензії для досудового та судового розгляду, на підставі якої укладаються договори;
b. можливість перегляду контенту на Сайті;
c. Інформаційний бюлетень;
d. представлення рекламного контенту, який може бути персоналізованим, залежно від згоди, наданої Користувачем (за необхідності).

2.2. Надання послуг, зазначених у пункті 2.1. a - c вище, відбувається, як тільки Користувач вводить відповідну адресу Сайту у веб-браузері.

2.3.Інформаційна розсилка надається за запитом Користувача. 

2.4. AirCashBack забезпечує технічні та організаційні заходи, що відповідають масштабу ризиків безпеки, функціональності або послуг, що надаються в рамках Угоди. Використання Сайту пов'язане з ризиками, типовими для передачі даних через Інтернет, такими як поширення, втрата або несанкціонований доступ.

2.5. Доступ до загальнодоступної частини Сайту надається всім користувачам мережі Інтернет.

2.6. AirCashBack залишає за собою право ізолювати ресурси Вебсайту, до яких не всі Користувачі матимуть повний доступ. AirCashBack залишає за собою право тимчасово припинити роботу всього Сервісу або його частини.

2.7. Використання Сервісу можливе за умови, що система ІКТ Користувача відповідає наступним мінімальним технічним вимогам:

a) комп'ютер, ноутбук або інший мультимедійний пристрій з доступом до Інтернету;
b) доступ до електронної пошти;
c) активна адреса електронної пошти;
d) браузер (актуальна версія): Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
e) рекомендована мінімальна роздільна здатність екрану: 1024x768.

2.8. AirCashBack не несе відповідальності за технічні проблеми або технічні обмеження, що виникають в комп'ютерному обладнанні, що використовується Користувачем, які перешкоджають або заважають Користувачеві використовувати Сайт і пропоновані через нього Послуги. AirCashBack може тимчасово припинити надання електронних послуг у зв'язку з проведенням технічних, профілактичних або інших робіт, пов'язаних з модифікацією Сайту.
 

III. Загальні правила користування Сайтом та Послугами


3.1. Користувач зобов'язаний використовувати Сайт у спосіб, що відповідає цим Умовам, чинному законодавству, загальним правилам користування мережею Інтернет і цілям створення Сайту, і зокрема у спосіб, що не порушує права третіх осіб, а також права та інтереси AirCashBack.

3.2. Зокрема, Користувач зобов'язаний

a) використовувати Вебсайт таким чином, щоб не перешкоджати його функціонуванню, зокрема, шляхом використання спеціального програмного забезпечення або пристроїв
b) не здійснювати такі дії, як: надсилання та/або розміщення на Сайті небажаної комерційної інформації (так званий спам) або розміщення незаконного контенту, а також вірусів, помилок, троянів, шпигунських програм та іншого шкідливого програмного забезпечення або шкідливого коду, які можуть негативно вплинути на AirCashBack, інших користувачів Послуг або користувачів мережі Інтернет; багаторазова реєстрація Користувача на Сайті; здійснення ІТ-діяльності або будь-якої іншої діяльності, спрямованої на заволодіння паролями інших користувачів
c) використовувати Веб-сайт таким чином, щоб не створювати перешкод іншим Користувачам і AirCashBack, поважаючи їхні особисті права (включаючи право на недоторканність приватного життя) і будь-які права, які вони можуть мати.

3.3. У контексті прав інтелектуальної власності Користувач не має права відтворювати, модифікувати програмне забезпечення, втручатися в комп'ютерні записи або здавати в оренду, лізинг або іншим чином передавати Сервіс разом з даними, що містяться в ньому. Користувач також не має права робити Послугу або дані, що містяться в ній, доступними з ftp-серверів, http-серверів, на веб-сайтах або за допомогою інших механізмів і пристроїв, за допомогою яких вони будуть доступні іншим особам, окрім Користувача.

3.4. У контексті прав інтелектуальної власності Користувач не має права розповсюджувати Послугу або іншим чином продавати її повністю або частково.

3.5. Користувач не має права використовувати Послуги
- у спосіб, несумісний з характером і призначенням Послуг,
- у спосіб, що призводить до вчинення кримінального злочину, як це визначено чинним законодавством,
- способом, що завдає шкоди цілісності Веб-сайту або ІТ-системи AirCashBack,
- в порушення положень Умов надання послуг і загальноприйнятих законів.

3.6. AirCashBack має всі права, зокрема авторські права, на Веб-сайт і структуру баз даних, що містяться на ньому. Веб-сайт і програмне забезпечення, документація та дані, що містяться на ньому, захищені положеннями польського законодавства та міжнародних конвенцій з усіма наслідками, що випливають з цього.

3.7. Користувач не має права здійснювати будь-які дії, спрямовані на збір інформації, що стосується Сервісу, без отримання письмової згоди AirCashBack під загрозою недійсності.

3.8. Користувач не має права використовувати Сервіс для передачі або відправлення небажаної комерційної або маркетингової інформації.

3.9. AirCashBack не гарантує своєчасність або точність інформації, що міститься в Сервісі.  AirCashBack не надає жодних гарантій щодо Сайту або його змісту.


IV. Порядок розгляду претензій

4.1. Інформація, представлена на Сайті, включаючи форму претензії, є запрошенням до укладення договору, а не офертою в розумінні Цивільного кодексу. На момент подання претензії Користувач гарантує, що він відповідає умовам, передбаченим Умовами для укладення договору з AirCashBack.

4.2. Моментом укладення Договору вважається момент, коли після перевірки претензії AirCashBack приймає претензію Користувача до розгляду шляхом надсилання зворотного зв'язку електронною поштою або починає діяти від імені Користувача. AirCashBack залишає за собою право відмовити в прийнятті претензії до розгляду без пояснення причин відмови.

4.3. Необхідні дані можна ввести через: www.AirCashBack.com .

4.4. Після отримання копії довіреності на право діяти від імені Користувача та іншої необхідної інформації або документів, AirCashBack вживає заходів для врегулювання претензії Користувача.

4.5.1. Угода укладається на час, необхідний для повного виконання належних Користувачеві вигод, які були заявлені Користувачем.

4.5.2. AirCashBack зобов'язується в рамках укладеної угоди

a) вжити заходів для встановлення особи, відповідальної і зобов'язаної відшкодувати збиток
b) виставити вимогу про оплату суб'єкту, зобов'язаному відшкодувати шкоду,
c) в обґрунтованих випадках та після встановлення доцільності подальшого провадження ініціювати та проводити судовий або адміністративний розгляд, спрямований на отримання підтвердження зобов'язання суб'єкта відшкодувати шкоду,
d) в обґрунтованих випадках і після встановлення законності подальшого провадження здійснювати провадження, спрямоване на примусове стягнення з суб'єкта, зобов'язаного відшкодувати шкоду, на відшкодування якої правомочна особа має право, компенсаційних виплат.

4.5.3. Моментом надання послуги вважається момент: 

a) отримання AirCashBack вигоди для Користувача від зобов'язаної особи та перерахування її Користувачу (після вирахування зборів, перелічених у Правилах) або
b) отримання рішення про відсутність підстав для стягнення компенсації або рішення про неефективність примусового стягнення або прирівняного до нього рішення.

4.5.4. Користувач має право розірвати зазначену угоду з поважних причин, однак, в такій ситуації Користувач зобов'язаний відшкодувати AirCashBack витрати, понесені AirCashBack з метою належного виконання угоди, а також виплатити частину винагороди, що відповідає обсягу зусиль і часу, витраченому AirCashBack на даний момент. Розмір винагороди, що підлягає виплаті AirCashBack, в залежності від етапу діяльності, може бути викладений в окремому документі, наприклад, додатку, який є невід'ємною частиною цих Правил.

4.6. Якщо Зобов'язана особа не виплачує компенсацію або не робить прийнятну пропозицію протягом періоду, встановленого AirCashBack, AirCashBack має право ініціювати судовий або адміністративний розгляд для виплати належної компенсації. Беручи до уваги досвід AirCashBack в прийнятті оптимальних рішень для своїх клієнтів у випадках, що охоплюються послугою AirCashBack, Користувач погоджується з тим, що AirCashBack може вступати в будь-які позасудові або судові врегулювання від імені Користувача, вибір типу платежу, який повинен бути здійснений Боржником, і суми платежу.

4.7. Беручи до уваги досвід AirCashBack в прийнятті оптимальних рішень для своїх клієнтів щодо претензій у випадках, на які поширюється послуга AirCashBack, Ви погоджуєтеся з тим, що AirCashBack, після розгляду і визначення доцільності та обґрунтованості таких дій, може
a. укласти мирову угоду з боржником на будь-якій стадії розгляду справи 
b. звернутися до суду або адміністративного суду з позовом до боржника, 
c. використовувати засоби правового захисту, доступні в судовому або виконавчому провадженні. 
Якщо це виправдано обставинами справи (наприклад, обставини відрізняються від стандартних або типових для справ, в яких AirCashBack регулярно представляє клієнтів), AirCashBack може додатково підтвердити з Користувачем вищезазначені дії.

4.8. Користувач уповноважує AirCashBack доручити виконання Угоди повністю або частково третім особам або організаціям, зокрема юристам або адвокатам.

4.9. У разі необхідності оформлення окремої довіреності на представництво в суді, Користувач повинен надати таку довіреність.

4.10. Усі судові витрати у зв'язку з можливими судовими розглядами сплачуються за Користувача та від його імені за рахунок AirCashBack.

4.11. У разі отримання Користувачем вигоди, включаючи рішення суду про відшкодування збитків або інших вигод Користувачеві, або досягнення мирової угоди із зобов'язаною стороною, AirCashBack має право на: відшкодування будь-яких судових витрат, фактично понесених Користувачем, всіх присуджених відсотків і витрат на юридичне представництво (відсотки і витрати на юридичне представництво є додатковим елементом винагороди AirCashBack за надані послуги).
 

V. Витрати та збори  

5.1. претензії є безкоштовним.

5.1.1. Подання претензії можливе лише через електронну форму на сайті www.AirCashBack.com. Подання претензії будь-яким іншим способом можливе лише за прямої згоди AirCashBack.

5.2.1. Незважаючи на пункт 4.11, AirCashBack має право на винагороду в розмірі

- 25 % брутто від вартості переваг, знижок, бонусів, ваучерів тощо, отриманих Користувачем у разі успішного виконання послуги (основна винагорода)
- 14 % брутто від вартості пільг, знижок, повернень, ваучерів тощо, отриманих для Користувача. - Винагорода нараховується додатково до основної винагороди (пункт а) на момент відправлення Авіакомпанією претензії Користувачеві. Винагорода нараховується додатково до основної винагороди (пункт а) в момент, коли AirCashBack відправляє перший лист, що ініціює розгляд справи, включаючи позовну заяву, заяву про видачу наказу про оплату або прохання про спробу врегулювання в суді, або, якщо розгляд справи вже розпочато, в момент прийняття першої дії в рамках цього розгляду. Користувач не зобов'язаний сплачувати вищезазначену винагороду заздалегідь, яка буде врегульована відповідно до правил, описаних в Правилах.
AirCashBack має право утримувати ваучер до тих пір, поки вся комісія не буде виплачена AirCashBack.
Винагорода, зазначена вище і в пункті 4.11, підлягає оподаткуванню податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі в кожному конкретному випадку відповідно до загальноприйнятого законодавства.


5.3. AirCashBack зобов'язується інформувати Користувача про отримання зборів від перевізника і перерахувати отримані вигоди (після вирахування винагороди, належної AirCashBack) банківським переказом на вказаний Користувачем банківський рахунок протягом 21 робочого дня з дати передачі Користувачем даних, що дозволяють здійснити такий переказ. Всі витрати на переказ несе Користувач. Датою оплати вважається дата списання коштів з банківського рахунку AirCashBack.

Якщо Користувач запитує рахунок-фактуру з ПДВ, Користувач погоджується з тим, що рахунок-фактура з ПДВ буде надісланий на електронну адресу, надану Користувачем.

5.3.1. Незалежно від валюти, в якій послуга надається перевізником, AirCashBack виплачує Користувачеві вигоду, зазначену в п. 5.3, виражену в польських злотих (PLN), конвертованих на основі середнього обмінного курсу Національного банку Польщі (НБП) для валюти, в якій послуга надається перевізником, на робочий день, що передує отриманню послуги від перевізника, або в іншій валюті, в якій пропонується розрахунок як частина наданої послуги.

5.3.2. Перед виплатою Користувачеві винагороди, зазначеної в пункті 5.2.2, AirCashBack залишає за собою право перевірити, що контактні дані, надані йому Користувачем, ще не були включені в базу даних контактів AirCashBack. До виплати компенсації Користувач зобов'язаний надати дані, необхідні для врегулювання податкової заборгованості з компетентним податковим органом.

5.4. У разі отримання Користувачем компенсації безпосередньо від Зобов'язаної особи або компанії, що представляє її інтереси, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це AirCashBack і сплатити сервісний збір відповідно до п. 5.2.1 протягом 21 робочого дня з моменту отримання компенсації.

5.5. У разі несплати Користувачем після 28 робочих днів з дати отримання відшкодування безпосередньо від Зобов'язаної особи або компанії, що її представляє, плата, що підлягає сплаті, як зазначено в пункті 5.2.1, збільшується до 

a) 30%, нетто, плюс ПДВ відповідно до загальноприйнятих правових норм, якщо отримання відшкодування відбулося на досудовому етапі;
b) 45%, нетто, плюс ПДВ відповідно до загальноприйнятих законодавчих норм, якщо компенсація була отримана на адміністративному, судовому, у тому числі виконавчому, етапі.

5.6. Усі витрати, пов'язані з конвертацією валюти в межах наданої послуги, розглядаються сторонами як витрати, пов'язані з вимогою відшкодування збитків від зобов'язаної особи, і покриваються Користувачем.
 

VI. Права та обов'язки

6.1. Користувач заявляє, що він/вона ознайомився(лась) з пропозицією послуги AirCashBack. Користувач, як споживач, який уклав дистанційний договір на підставі Закону про права споживачів від 30 травня 2014р. [Законодавчий вісник від 2014 р., поз. 827 з наступними змінами], може відмовитися від договору без пояснення причин, відповідно до пункту XI Умов та положень. Користувач заявляє, що разом з прийняттям Умов він отримав зразок відмови від договору, який є Додатком № 1 до Умов і доступний в кінці цього документа.

6.2. Для того, щоб ефективно забезпечити виплату компенсації, необхідна співпраця Користувача. Це означає необхідність надання AirCashBack повної і точної інформації з моменту, коли Користувач уповноважує AirCashBack діяти від імені Користувача, і протягом усього судового розгляду. Серед іншого, це означає надання AirCashBack, за запитом, даних, необхідних для судового або адміністративного розгляду, включаючи додаткову документацію, необхідну на даному етапі розгляду (включаючи, але не обмежуючись, свідоцтво про народження дитини, номери PESEL, якщо вони не були надані раніше, і адресні дані). У разі, якщо Користувач відмовляється надати такі дані, Користувач зобов'язаний заявити, що він не отримав належну йому компенсацію в обхід AirCashBack або сплатити AirCashBack суму претензії відповідно до п. 6.5.2. цих Правил.

6.3. Користувач зобов'язаний виплатити AirCashBack компенсацію в разі, якщо претензії, передані на розгляд в судовому або адміністративному порядку, були залишені без розгляду в результаті надання неповних або невірних даних. Відшкодування включає, але не обмежується зборами та витратами, понесеними AirCashBack.

6.4. У випадку, якщо Користувач отримує прямий платіж від Зобов'язаної особи після підписання договору з AirCashBack або отримує компенсацію в іншій формі, наприклад, ваучер, Користувач зобов'язаний негайно зв'язатися з AirCashBack.

6.5.1. Після укладення договору з AirCashBack Користувач зобов'язаний припинити всі переговори з відповідними Зобов'язаними особами або їхніми представниками.

6.5.2. Укладення Користувачем будь-якої угоди із Зобов'язаною особою без інформування AirCashBack не звільняє Користувача від обов'язку розрахуватися з AirCashBack відповідно до умов пункту 5.2.1. У разі, якщо Користувач приймає вигоди в розмірі, меншому, ніж той, що випливає з Постанови, AirCashBack має право на винагороду, зазначену в пункті 5.2.1, розраховану на вигоду, що підлягає сплаті згідно з Постановою. Користувач зобов'язаний сплатити винагороду протягом 14 днів з моменту укладення договору. Це положення застосовується до кожного Користувача, в тому числі, якщо він сам подав претензію або скаргу авіакомпанії до дати заповнення форми на сайті AirCashBack в разі, якщо вигода виплачується перевізником після того, як AirCashBack вжив заходів, що призводять до компенсації, таких як, наприклад, відправлення наказу про оплату або передача справи до суду.

6.6. Після того, як Користувач уклав угоду з AirCashBack, Користувач не може доручати, частково або повністю, діяльність, пов'язану зі стягненням претензій, що підпадають під дію Угоди, іншій особі протягом терміну дії Угоди.

6.7. Користувач зобов'язаний відшкодувати AirCashBack витрати, збори та відшкодувати збитки, понесені AirCashBack у зв'язку з наданням неправдивих або фальшивих даних, інформації або документів, або помилковою дією.

6.8. Користувач зобов'язаний відшкодувати AirCashBack витрати, збори та збитки, що виникли в результаті відповідальності AirCashBack перед третіми особами через передачу йому неправдивих або помилкових даних, документів або інформації.

6.9. Користувач зобов'язаний сплатити всі витрати, судові витрати, витрати на юридичне представництво (незалежно від їх присудження компетентним органом) та гонорари, понесені AirCashBack у разі неповідомлення про досягнення угоди із Зобов'язаною особою або неповідомлення про отримання вигоди у випадку, зазначеному в пункті 5.4.

6.10. Користувач погоджується вираховувати зі своїх платежів будь-які суми, належні до виплати AirCashBack, зокрема суми, зазначені в пунктах 5.1.1, 5.2.1, 5.4, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9.

6.11. У разі порушення Користувачем Умов, AirCashBack має право призупинити доступ до Сайту, заблокувати доступ до Сайту, заблокувати доступ на основі IP-адреси Користувача.

6.12. У разі порушення Користувачем положень Умов, в тому числі зобов'язання співпрацювати і надавати відповідні документи, інформацію або матеріали, AriCashBack має право призупинити подальше виконання угоди, з рештою прав, якими володіє AriCashBack відповідно до чинного законодавства та Умов. Період призупинення виконання угоди розглядається Сторонами як період збереження готовності до надання послуг з боку AriCashBack.

 

VII.Скарги

7.1. Усі скарги, пов'язані з наданням Послуг через Веб-сайт, повинні надсилатися на адресу AirCashBack, вказану на сайті www.AirCashBack.com.

7.2. Скарга, що подається Користувачем у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Послуг з боку AirCashBack, повинна бути оформлена в письмовому вигляді або електронною поштою (на адресу complaints@aircashback.com) і повинна містити

a) дані Користувача, що дозволяють ідентифікувати Користувача
b) предмет претензії
c) обставини, що обґрунтовують скаргу.

7.3. AirCashBack розглядає скаргу протягом 14 днів з дати її отримання, після чого надсилає Користувачеві відповідь із зазначенням способу вирішення скарги разом з обґрунтуванням.

7.4. У разі, якщо дані або інформація, надані в скарзі, потребують доповнення, AirCashBack перед розглядом скарги просить скаржника доповнити її. Час, необхідний Користувачеві для надання додаткових пояснень, може продовжити термін розгляду скарги.

7.5. У разі неможливості розгляду скарги в термін, зазначений в п. 7.3, AirCashBack інформує про це Користувача із зазначенням причини продовження терміну і передбачуваного терміну надання відповіді.

 

VIII. Позасудовий розгляд

8.1. Використання позасудових засобів розгляду скарг і відшкодування є добровільним. Наведена нижче інформація надається в інформаційних цілях і не є зобов'язанням з боку AirCashBack використовувати їх. Заяви AirCashBack з цього приводу будуть повідомлятися AirCashBack в письмовій формі або за допомогою іншого постійного носія тільки в разі невирішених суперечок після подачі Споживачем скарги.

8.2. Положення, що регулюють позасудове вирішення споживчих спорів та обов'язки підприємця, можна знайти, наприклад, в Законі від 23 вересня 2003 року про позасудове вирішення споживчих спорів або в положенні про відповідний орган, уповноважений вирішувати споживчі спори. Детальну інформацію про можливість використання споживачами цих способів вирішення спорів, а також положення, що регулюють доступ до цих процедур, можна знайти в офісах та на веб-сайтах районних (міських) уповноважених у справах споживачів, громадських організацій, статутною діяльністю яких є захист прав споживачів, воєводських торгових інспекцій, зокрема, на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . Голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів веде відкритий реєстр суб'єктів, уповноважених здійснювати провадження з позасудового врегулювання споживчих спорів.

8.3. Споживач може скористатися, зокрема, наступними можливостями позасудового розгляду скарг та вирішення спорів:

a. звернення до постійно діючого примирливого суду у справах споживачів, про який йдеться у статті 37 Закону від 15 грудня 2000 року "Про торговельну інспекцію", з проханням вирішити спір; 
b. звернення до воєводського інспектора Торгової інспекції відповідно до статті 36 Закону, згаданого в пункті "а" вище, з проханням розпочати процедуру медіації;
c. Користувач має право на безкоштовну допомогу у вирішенні спору між ним і AirCashBack, скористатися безкоштовною підтримкою районного (міського) омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадських організацій, до статутної діяльності яких входить захист прав споживачів (наприклад, Федерація споживачів, Асоціація польських споживачів);
d. подання скарги через онлайн-платформу УСО http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Платформа ODR також є джерелом інформації про позасудове врегулювання спорів, що виникають між споживачами та торговцями.

8.4. AirCashBack призначає Центр посередництва Асоціації адвокатів у Варшаві (Al. Ujazdowskie 49, 00-563 Warsaw, email: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl) як центр посередництва, який надає щонайменше двох посередників, за допомогою яких AirCashBack готовий спробувати досягти згоди щодо позасудового врегулювання договірних спорів, включаючи скарги, які не можуть бути вирішені в рамках внутрішньої системи розгляду скарг.
 

IX. Ліцензія та авторські права

9.1. За умови дотримання пункту 3 нижче, виключні права на твори, розміщені на Сайті, зокрема авторські права, права на торгові марки або використовуване програмне забезпечення, належать AirCashBack або особам, з якими AirCashBack уклав відповідні угоди (далі - Твори). Користувач має право використовувати Твори безкоштовно, але тільки в особистих цілях і виключно для належного використання Сервісу, по всьому світу. Використання Творів у будь-який інший спосіб дозволяється лише за попередньою письмовою згодою уповноваженої сторони, в іншому випадку воно є недійсним.

9.2. Користувач, зокрема, не має права

a. перепродавати або використовувати Твори в комерційних цілях
b. перекладати, адаптувати, переробляти або вносити будь-які інші зміни до Творів, за винятком випадків, дозволених чинним законодавством
c. будь-яку форму завантаження або копіювання Творів на користь іншої особи; або
d. будь-яке використання інструментів інтелектуального аналізу даних, що стосуються Сервісу, AirCashBack або інших Користувачів.

9.3. Користувач, розміщуючи будь-які Твори на Сервісі, зокрема графіку, коментарі, думки або повідомлення, надає AirCashBack невиключну, безоплатну ліцензію на використання, зберігання, перетворення, зміну, видалення або доповнення таких Творів, а також ліцензію на публічне виконання, публічну демонстрацію і розповсюдження (особливо в Інтернеті) таких Творів по всьому світу. Ці права включають в себе субліцензії в тій мірі, в якій це виправдано виконанням договору (включаючи експлуатацію і розвиток Послуг), а також дозвіл на здійснення, самостійно або через третіх осіб, допоміжних прав і розповсюдження Творів у зміненому вигляді. У тій мірі, в якій Користувач не має права надавати ліцензії, зазначені в цьому пункті, самостійно, Користувач отримав вищезгадані ліцензії для AirCashBack.

 

X. Право споживача на розірвання договору  

10.1. Персональні дані Користувача обробляються AirCashBack як контролером даних.

10.2. Надання персональних даних Користувачем є добровільним, але необхідним для користування зазначеними послугами, укладення договору про обробку претензії та пред'явлення претензії від імені Користувача до боржника.

10.3. Детальна інформація про захист персональних даних міститься у вкладці "Політика конфіденційності", доступній на Сайті.

XI.Право споживача на відмову від послуги

11.1. Споживач має право відмовитися від договору протягом 14 днів з моменту його укладення без пояснення причин і без понесення будь-яких витрат, крім передбачених законом.

11.2.Для того, щоб повідомити AirCashBack про відмову від договору, Споживач подає заяву, в якій повідомляє про своє рішення відмовитися від договору. Заява може бути зроблена з використанням типової форми заяви про відмову, що міститься у Додатку 1 до цих Умов. Це не обмежує право Споживача зробити будь-яку іншу недвозначну заяву, в якій він повідомляє про своє рішення відмовитися від Договору.

11.3. Користувач, який був поінформований до виконання послуги, що він втратить своє право на відкликання після виконання послуги AirCashBack, може дати згоду на виконання послуги AirCashBack у повному обсязі одразу після укладення договору. У разі надання згоди, зазначеної в попередньому реченні, Користувач не має права відмовитися від договору після надання цієї послуги.

11.4. Підтвердження згоди Користувача, зазначеної в пункті 3 вище, відбувається за допомогою електронного листа, надісланого на електронну адресу, надану Користувачем.
Поправки до Умов використання


12.1. Умови використання та додатки до Умов використання є типовим договором у розумінні статті 384 § 1 Цивільного кодексу.

12.2. AirCashBack залишає за собою право вносити зміни в Умови використання, якщо виникає хоча б одна з наступних важливих причин:

a. зміна положень законодавства, що регулюють надання послуг AirCashBack, або зміна в інтерпретації вищезазначених положень законодавства в результаті судових постанов, рішень, рекомендацій або рекомендацій органів влади або органів, компетентних у відповідній сфері;
b. зміна способу надання послуг з причин комерційного, організаційного, технічного або технологічного характеру;
c. зміна обсягу або надання послуг, до яких застосовуються положення цих Умов, шляхом введення нових функціональних можливостей або вилучення AirCashBack існуючих функціональних можливостей;
d. зміна способу надання послуг через зміну в угодах або нормативних актах суб'єктів, які співпрацюють з AirCashBack.

12.3. Будь-яка зміна доводиться до відома Користувача шляхом направлення інформації про зміну на адресу електронної пошти, що Сторони будуть розглядати як введення інформації про зміну в засоби електронного зв'язку таким чином, щоб Користувач міг ознайомитися з її змістом. Зміна, про яку йдеться в попередньому реченні, набирає чинності через 30 днів після дати відправлення інформації про зміну, якщо Користувач протягом 15 днів після відправлення інформації про зміну не подасть заяву про розірвання договору з негайним набранням чинності.


XIII.Користувачі, які не є споживачами

Цей розділ Умов та положення, що містяться в ньому, застосовуються тільки до Користувачів, які не є Споживачами. Однак цей пункт Умов також не поширюється на фізичних осіб, які укладають договір, безпосередньо пов'язаний з їхньою підприємницькою діяльністю, коли зі змісту цього договору випливає, що він не має для цих осіб професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета їхньої підприємницької діяльності, доступного на підставі положень Центрального реєстру та відомостей про підприємницьку діяльність, з урахуванням пунктів 2 і 3, які також стосуються цих осіб (пункт XI Умов, тобто право на відмову від договору, також поширюється на цих осіб). 

13.2. У разі придбання платних послуг Користувачеві необхідно вказати назву компанії та ідентифікаційний номер платника податків. Невказівка номера ПДВ на етапі вибору послуги може призвести до того, що AirCashBack не зможе виставити рахунок-фактуру з ПДВ відповідно до статті 106b параграфу 5 Закону від 11 березня 2004 року "Про податок на додану вартість".

13.3. Користувач уповноважує AirCashBack виставляти рахунки-фактури без підпису одержувача і погоджується надсилати рахунки-фактури Користувачеві в електронному вигляді.
 
13.4. AirCashBack може розірвати Угоду (включаючи Угоду про надання послуг або будь-яку ліцензійну угоду) з негайним вступом в силу і без зазначення будь-якої причини, надіславши заяву в будь-якій формі.

13.5. AirCashBack не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи втрату прибутку, за винятком випадків, коли збиток був заподіяний AirCashBack навмисно. При визначенні розміру відповідальності AirCashBack, незалежно від її правової основи, вона обмежується максимальною загальною сумою в розмірі 100 злотих.

13.6. Усі суперечки вирішуються судом, юрисдикція якого поширюється на зареєстрований офіс AirCashBack.
 

XIV. Прикінцеві положення

14.1. Ці Умови набувають чинності з дати публікації на Веб-сайті та застосовуються до угод, укладених з AirCashBack з цієї дати.

14.2. Якщо будь-яке положення Умов є або стає недійсним, незаконним або нездійсненним, цей факт жодним чином не впливає на дійсність інших положень Умов.

14.3. Ви не маєте права переуступати, передавати, здійснювати передоручення третім особам або іншим чином виконувати свої права та/або обов'язки за цими Умовами. Вищевикладене не перешкоджає Користувачеві укласти з AirCashBack угоду про переуступку прав вимоги щодо претензій, на які Користувач має право, наприклад, до авіакомпаній.

14.4. Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано судом або іншим компетентним органом незаконним та/або таким, що не підлягає виконанню, решта положень цих Умов залишатимуться чинними. Якщо будь-яке незаконне та/або нездійсненне положення стане законним або здійсненним, якщо будь-яка його частина буде вилучена, ця частина вважатиметься вилученою, а решта положення залишатиметься чинною.

14.5. Ці Умови та положення складають повну угоду між Вами та AirCashBack стосовно використання Вами Послуги та Вашої претензії і замінюють собою всі попередні угоди стосовно використання Вами Послуги.

14.6. Договір регулюється польським законодавством, і будь-які суперечки, пов'язані з цими Умовами та положеннями, підлягають вирішенню в польському суді загальної юрисдикції. Вибір польського права і польського суду відповідно до Умов не позбавляє Користувача захисту, що надається Користувачеві відповідно до законодавства, яке не може бути виключене угодою між AirCashBack і Користувачем, відповідно до законодавства, яке, згідно з відповідними правилами, було б застосовано за відсутності вибору.

14.7. Ці Умови є Договором між Користувачем та AirCashBack. Подання претензії по Сервісу означає, що Користувач зрозумів і приймає всі положення цих Умов.
 
 

Додаток 1 - Приклад заяви про відкликання

ЗАЯВА ПРО ВІДКЛИКАННЯ
 

(Ця форма повинна бути заповнена і повернута тільки в тому випадку, якщо ви бажаєте розірвати договір)

Адресат:
AirCashBack Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Титуса Халубинського 8, зареєстроване в Національному судовому реєстрі під номером 0000475344 Окружним судом столиці Варшави у Варшаві, статутний капітал 114.800,00 злотих; NIP: 525-256-06-52; REGON: 146758821

Я/ми повідомляю(ємо) про свою/наші відмову від договору купівлі-продажу наступних товарів(*), договору поставки наступних товарів(*), договору підряду наступних товарів(*)/надання наступної(их) послуги(*)

Дата укладення договору(*)/договору(*)

П.І.Б. споживача(ів)

Адреса споживача(ів)

Підпис споживача(ів) (тільки якщо ця форма надсилається в паперовому вигляді)

Дата

(*) Викреслити, якщо не стосується.