News

Bądź na bieżąco dzięki naszemu mikroblogowi

light

"Sądowe niespodzi(ew)anki", czyli czym zaskakuje nas Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

2014-09-11

Poniższa informacja może zainteresować przede wszystkim tych spośród naszych klientów, których opóźnienie lub odwołanie lotu spotkało na lotnisku we Wrocławiu. Tym niemniej, ze względu na jej niekwestionowany koloryt i dużą dozę zaskoczenia, jaka się z nią wiąże, publikujemy ją do powszechnej wiadomości na facebook'u.

W chwili obecnej pracownicy AirCashBack intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu jaki ostatnimi czasy został wygenerowany przez organy orzekające Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Problem ten wynika z faktu, że wrocławski Sąd - co mocno nas zaskoczyło - kilka miesięcy temu postanowił zakwestionować orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego (!), z którego wynika jednoznacznie, że polskie sądy powszechne są właściwe do orzekania w sprawach odszkodowawczych pasażerów linii lotniczych. 

*dla zainteresowanych przytaczamy tutaj fragment właściwego orzeczenia Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r (sygnatura akt: III CZP 113/13):

"W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. U E. L z dnia 17 lutego 2004 r. s. 1 i n.) zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego".

Od momentu wydania ww. orzeczenia, wszystkie Sądy, z jakimi mamy okazję mieć styczność, dostosowały się do jego treści, uznając siebie - w razie zaistnienia takiej potrzeby - za właściwe do rozpatrywania spraw odszkodowawczych wnoszonych z powództwa pasażerów linii lotniczych, których lot uległ opóźnieniu lub został odwołany.

Wrocławski Sąd Rejonowy jest jedyną napotkaną przez nas dotychczas instytucją, która kwestionuje przytoczone powyżej orzecznictwo Sądu Najwyższego, uznając siebie za niewładny do orzekania w opisanych tutaj sprawach. Stanowisko to, w naszej opinii pozbawione logicznego uzasadnienia, oczywiście zostało już przez nas zaskarżone i podlega weryfikacji przed organem wyższej instancji. 

Pragniemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, że cały zespół AirCashBack dokłada wszelkiej należnej staranności, aby czas trwania postępowań we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach odszkodowawczych, rozpatrywanych tak we Wrocławiu jak i w innych Sądach, był skracany do niezbędnego minimum. Dbamy o to, aby dotychczasowe stanowisko wrocławskiego Sądu zostało możliwie jak najszybciej zweryfikowane, tym samym otwierając nam drogę do wypłaty naszym klientom należnych im odszkodowań.

Wróć do listy wpisów
Loader AirCashBack