News

Bądź na bieżąco dzięki naszemu mikroblogowi

light

Komisja Europejska zmieni uprawnienia pasażerów linii lotniczych

2013-08-21

Nowy zakres uprawnień dla pasażerów linii lotniczych został zaprezentowany przez Komisję Europejską. Proponowane zmiany obejmują m.in. obowiązek przekierowania podróżujących do samolotów firm konkurencyjnych, w razie gdy lot opóźniony jest o więcej niż 12 godzin.

Przepisy precyzują również jakie okoliczności uważane są za wyłączające możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Na przykład, uszkodzenia mechaniczne samolotu nie będą do tej kategorii zaliczane, ale klęski żywiołowe oraz strajki kontroli ruchu już tak.

Zdaniem komisji, nowe przepisy, które mają stać się obowiązującym prawem dopiero w roku 2014, stanowić będą zarówno gwarancję większego poczucia bezpieczeństwa dla pasażerów jak i jasności co do zakresu uprawnień i obowiązków dla linii lotniczych.

„Najwyższa pora aby prawa pasażerów przestały obowiązywać wyłącznie na papierze” powiedział unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas.

Komisarz dodał także, iż w jego opinii priorytetem pasażerów jest po prostu sprawny powrót do domu lub innego zaplanowanego przez nich miejsca docelowego, określając jako rzecz najważniejszą skupienie się przez przewoźników na sprawnym informowaniu pasażerów, sprawowaniu nad nimi opieki i – w razie konieczności – zorganizowanie zmiany trasy podróży.

Mając powyższe na uwadze, liniom lotniczym ma być przyznana większa niż dotychczas ilość czasu na rozwiązanie problemów z wylotem – ma to zachęcić linie do tego, aby nie odwoływały przedwcześnie lotów, które napotkały opóźnienie.

Jedno nie ulega wątpliwości – standardy obsługi pasażerów opóźnionych lotów, jakie oferują obecnie przewoźnicy, muszą ulec poprawie.

 75% ankietowanych pasażerów opóźnionych lotów, stwierdziło, że należna im – jako klientom – troska ze strony przewoźnika w razie opóźnienia, tj. opieka, wyżywienie, zakwaterowanie, możliwość orzeźwienia się,  była zagwarantowana w mniej niż w 50% przypadków opóźnień.

Dalej z ankiety dowiadujemy się, że tylko niewielka część z badanych osób, które były uprawnione do odszkodowania z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu, ostatecznie otrzymała je (od 2 do 4% ankietowanych).

Badania wykazały również, że gdy pasażerowie decydowali się wnieść skargę do przewoźnika na zaistniałą szkodę, w ponad 20% przypadków nie otrzymywali oni jakiejkolwiek odpowiedzi od przewoźnika na zgłoszone przez nich roszczenie.

Źródło: Badania przeprowadzone przez organizacje konsumenckie w Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii w 2013 roku.

Zdaniem niektórych obserwatorów – „Komisja nie zajęła się omawianym problemem na poważnie. Skutkować to będzie tym, że linie lotnicze będą nadal traktować po macoszemu obowiązujące przepisy i idące za nimi w parze obowiązki. Komisja nie zaproponowała żadnych precyzyjnych sankcji za nieprzestrzeganie tworzonych przez siebie przepisów”, zwrócił uwagę Simon Calder, dziennikarz „Independent”

Calder dodał także (nie sposób się z nim nie zgodzić) – „Dopóki nie zostanie stworzony skuteczny mechanizm egzekwowania obowiązującego prawa, nie ma większego sensu tworzenie nowych regulacji”.

Europejskie Centrum Konsumenckie nie kwestionuje tego stanowiska – potwierdza ono przykry fakt, że dochodzenie należnych odszkodowań od przewoźników, przychodzi poszkodowanym pasażerom z dużym trudem.

Bardzo często linie lotnicze ignorują decyzje administracyjne, wydawane przez właściwe Krajowe Organy Administracyjne (w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego). W takich sytuacjach konsumentom pozostaje wyłącznie dochodzenie należnych im praw na drodze sądowej.

Komisja dąży również do przyspieszenia trybu rozpatrywania skarg pasażerów. Jak zwrócono uwagę, „głównym problemem dla pasażerów jest fakt, że pomimo mocnych uprawnień określonych w prawie UE, niemal zawsze napotykają oni trudności w ich egzekwowaniu, co tylko generuje u nich zrozumiałą frustrację, że przewoźnicy mają swój obowiązek odszkodowawczy za nic”. Stąd też bierze się pomysł, aby nałożyć na linie lotnicze obowiązek wysyłania potwierdzenia otrzymania reklamacji od pasażera w ciągu tygodnia od dnia jej wpłynięcia oraz obowiązek przedkładania oficjalnej odpowiedzi na reklamację w terminie dwóch miesięcy od dnia jej otrzymania.

Propozycje zmian w przepisach obejmują m.in.:

Roszczenie odszkodowawcze za opóźnienie lotu może być dochodzone w razie minimum pięciogodzinnego opóźnienia (obecnie są to trzy godziny) w stosunku do każdego lotu na terenie UE lub lotu międzynarodowego, krótszego niż 3500km.

Dla dłuższych lotów międzynarodowych, odszkodowanie będzie należne po upływie dziewięciu godzin opóźnienia – w stosunku do lotów do 6000 km, a po upływie 12 godzinach, w stosunku do dłuższych podróży.

Linie lotnicze będą również zobowiązane do informowania pasażerów o opóźnieniach a także do informowania o ich przyczynach, nie później niż na 30 minut po planowanej godzinie odlotu.

Niektórzy analitycy twierdzą, że w przyszłości planowane zmiany doprowadzą do znacznego podwyższenia kosztów podróży dla klientów.

„Ostatecznie to pasażerowie będą płacić za nowe zasady, ponieważ marże przewoźników są obecnie zbyt niskie na to aby wytrzymać konieczność wypłaty odszkodowań za nieprzewidziane zdarzenia na taką skalę”, stwierdził dr Ashley Steel, ekspert KPMG ds. transportu.

Wnioski zmian w przepisach podlegają zatwierdzeniu przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Mają one mieć zastosowanie wyłącznie do europejskich linii lotniczych.

Wróć do listy wpisów
Loader AirCashBack